Wat is het programma?

De opleiding omvat 8 bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat het dichten centraal, maar verschilt de vorm waarin we er over spreken. Elke bijeenkomst draagt er ook toe bij dat je aan het einde een aantal gedichten hebt waar je tevreden over kunt zijn.   

In de eerste vier bijeenkomsten staat vooral de inhoudelijke lijn centraal, maar al snel is er ook aandacht voor de presentatie. Dat doen wij ook omdat de ervaring leert dat ook de inhoud van een gedicht beter wordt door een goede voordracht. Het doel is niet noodzakelijk het houden van een presentatie voor publiek, al helpt dat zeker. Tussen de bijeenkomsten in, is er gelegenheid voor het krijgen van coaching of feedback.   

Vooraf: insturen gedichten of teksten. Zo nodig (telefonisch) intakegesprek. Tussen de bijeenkomsten door is er zoveel mogelijk 1 op 1 coaching van de deelnemers. Reken op 1 opdracht per maand, maar nogmaals: er is elke keer hulp.   

Inhoud
1.        Introductie, gezamenlijk met woorden spelen, eerste regels maken. 
2.        Dichtvormen (theorie) 
3.        Van idee naar gedicht, met o.a. inspiratie verwerven via de eigen coach  
4.        Stijl vinden en versterken. Afronden met voordragen eigen gedicht   

Presentatie:  
1.        Plezier in het presenteren krijgen. Introductie, ademhaling, stem
           losmaken, staan, eerste voordracht van eigen gedicht of van een anders 
2.        Presentatievormen (techniek, ook visueel) 
3.        Stijl vinden, ook inhoudelijk  
4.        Presentatie eigen gedicht. Afronden richting resultaat

Wie dragen bij?

Er zijn twee koppels van docenten. Voor de inhoudelijke lijn is dat Monica Boschman met hulp van Ben van Bommel. Voor de presentatielijn zijn dat Annemiek Engelen en Peter Noordhoek. Deze laatste is tot november 2022 stadsdichter van Gouda. Daarnaast hebben vele (oud-)stads- en regiodichters en sterren uit de Goudse dichtgemeenschap hun medewerking toegezegd als coach voor de deelnemers. Dat gaat onder meer over: de oud-staddichters Jan Graafland, Hanneke Leroux en Ruud Broekhuizen. Over hen kan je meer lezen op andere pagina’s van de Stichting Stadsdichters Gouda. Ook Corrie Grootendorst heeft haar medewerking toegezegd en zij is o.a. oud-regiodichter van de Krimpenerwaard. Elk van hen staat klaar om een bijdrage te geven.

 Zo kan elke deelnemer persoonlijke begeleiding krijgen en wordt ondertussen de Goudse en regionale dichtgemeenschap versterkt. 

Zitten er ook aankomende stadsdichters in de dichtersschool? Wie weet.  

Wanneer mag je meedoen?

Dat is al snel. Je hoeft nog geen volleerd dichter te zijn, maar als je nog nooit veel geschreven hebt, laat staan een gedicht, dan is de kans aanwezig dat de dichtersschool te hoog gegrepen is. In onze ervaring zijn beginnende dichters zowel geneigd om zichzelf te overschatten als te onderschatten. Om die reden, maar ook omdat we de goede combinatie van coach en dichter willen maken, vragen we daarom bij de start om 2-3 voorbeelden van gedichten. Op basis daarvan voeren we een eerlijk gesprek over de mogelijkheden. Ga je door, dan is onze ervaring dat je als dichter heel snel gaat groeien.   

Voor iedereen gelden dezelfde voorwaarden van deelname. Dat betekent ook dat we niet vragen of je bewoner van Gouda bent. Iedereen is welkom. Realiseer je wel dat je een keer per maand naar Gouda te reizen hebt. Gouda is dan overigens goed bereikbaar per trein.   

Is de dichtersschool ook een voorbereiding op het stadsdichterschap? Er is geen directe relatie tussen de deelname aan de stadsdichterschool en de deelname aan een stadsdichtersverkiezing, in Gouda of elders. Wel kan de dichtersschool er een uitstekende training voor zijn en zijn er aan de dichtersschool meerdere (oud) stadsdichters verbonden die je een reëel beeld kunnen geven van wat het stadsdichterschap inhoudt.

Wat kan er nog meer?

De Goudse Dichtersschool is gelukkig niet het enige wat in Gouda gebeurt. Al dan niet ‘afgestudeerd’ kan je je bijvoorbeeld melden voor: 

- Stadsdichtersverkiezing (eens in de 2 jaar)
- Dichters op Donderdag (maandelijks op donderdagavond)
- dichtersavonden in de regio

Hoe kan de Goudse Dichtersschool worden bereikt?

De Goudse Dichtersschool is een vrijwilligersinitiatief. Dus graag uw begrip dat we niet elk moment bereikbaar zijn. Berichten daarom bij voorkeur per mail: dpn@northedge.nl 
Hier kunt u ook terecht voor aanmeldingen. En anders kan er gebeld worden naar 
Peter Noordhoek: 06 53488078.